Amacımız…

Kimyasal üretimi konusunda, geniş ve sürekli gelişen bir vizyon ile Türk Sanayisine yaptığımız katkıyı, çevresel etkileşimleri de ön planda tutarak yönlendirmek, temelinde işletmeye hizmet ve enerji tasarrufu misyonu ile sürdürülen endüstriyel faaliyetlerimizdeki bütünlüğe çevre faaliyetlerimizle erişmektir.
Bu amaca ulaşmak için:

Çevrenin korunması ve geliştirilmesi çalışmalarımızda, birlikte çalıştığımız tedarikçilerimiz ve müşterilerimizle, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla koordinasyon halinde bulunarak katılımlarını sağlamak ve standartlara uygun politikalar geliştirmek

Hammadde kullanımında, doğal kaynakların ve çevrenin korunması, kirliliğin önlenmesi amacıyla atıkların en düşük seviyeye indirilmesi ve geri dönüşümün sağlanmasının yanında işletmelere ısı kayıplarının önlenmesi, maksimum yakıt tasarrufu, mekanik temizlik,ani işletme ve üretim duruşları gibi konularda ise su ve hammadde gibi doğal kaynakları kullanarak ciddi boyutlarda enerji tasarrufu sağlatmak.

Çevre ve insan sağlığının korunmasını teşvik edici eğitim ve faaliyetlerle dinamizm ve sürekliliği sağlamak.

Çevrenin korunması ve sürdürülebilir gelişme ilkeleriyle çevre yönetim sistemimizin gelişimini sağlamak.

Erhan Kimya çevre politikası çerçevesinde, sürekli gözden geçirilip belirlenecek yeni çevresel amaç ve hedeflerimizin uygulanması ve sürekli geliştirilmesi, tüm Erhan Kimya çalışanlarının sorumluluğu ve taahhüdü altında olacaktır.